Autodesk DWF Viewer 7.2.0

Autodesk DWF Viewer 7.2.0

Autodesk, Inc. – 1,3MB – Freeware – Windows
ra khỏi 34 phiếu
Dễ dàng xem và in bản vẽ 2D và 3D, bản đồ, và các mô hình theo định dạng DWF là cách lý tưởng để chia sẻ thông tin chính xác thiết kế.

Tổng quan

Autodesk DWF Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Autodesk, Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 4.461 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Autodesk DWF Viewer là 7.2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.5, được sử dụng bởi 58 % trong tất cả các cài đặt.

Autodesk DWF Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Autodesk DWF Viewer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Autodesk DWF Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 4.461 UpdateStar có Autodesk DWF Viewer cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản