Autodesk DWF Viewer 7.2.0

Autodesk DWF Viewer 7.2.0

Autodesk Inc. – 1,3MB – Freeware – Windows
ra khỏi 34 phiếu
Dễ dàng xem và in bản vẽ 2D và 3D, bản đồ, và các mô hình theo định dạng DWF là cách lý tưởng để chia sẻ thông tin chính xác thiết kế.

Tổng quan

Autodesk DWF Viewer là một Freeware phần mềm trong danh mục Ứng dụng đồ họa được phát triển bởi Autodesk Inc..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.576 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Autodesk DWF Viewer là 7.2.0, phát hành vào ngày 18/02/2008. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007. Phiên bản phổ biến nhất là 6.5, được sử dụng bởi 59 % trong tất cả các cài đặt.

Autodesk DWF Viewer đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 1,3MB.

Người sử dụng của Autodesk DWF Viewer đánh giá xếp hạng 3 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Autodesk DWF Viewer!

Cài đặt

người sử dụng 2.576 UpdateStar có Autodesk DWF Viewer cài đặt tháng trước.
Tải về trực tiếp chưa khả dụng. Vui lòng thêm vào.

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản